Prijavite napad na vjerski objekat

Podaci o podnosiocu
*Ako ne želite da Vaše ime bude dostupno javnosti, molimo Vas da to pismeno naglasite.
Da li je prijavljeno policiji