Kontakt

Adresa

Međureligijsko vijeće u BiH      

Ferhadija 16/1                       

71000 Sarajevo                    

Bosna i Hercegovina              


e-mail: office@mrv.ba

telefon: + 387 33 550 060

fax: + 387 33 550 061