Međureligijski dijalog kao doprinos prevenciji nasilnog ekstremizma

Na OSCE-ovoj Konferenciji posvećenoj borbi protiv terorizma koja je održana u Bratislavi govorili smo o značaju međureligijskog dijaloga u Bosni i Hercegovini i njegovom doprinosu u prevenciji nasilnog ekstremizma. Posebnu pažnju u našoj prezentaciji smo posvetili aktivnostima Odbora za međureligijsku saradnju, Mreže vjernica i Mreže mladih.

Međureligijski dijalog kao doprinos prevenciji nasilnog ekstremizma

Side eventu je prisustvovao i šef misije OSCE-a, ambasador Bruce Berton koji je odmah objavio vijest o uspješnoj organizaciji naše prezentacije. Takođe, bili su prisutni i brojni drugi gosti, kao i predstavnici bh. Institucija u zemlji i inostranstvu.

Međureligijski dijalog kao doprinos prevenciji nasilnog ekstremizma1
Međureligijski dijalog kao doprinos prevenciji nasilnog ekstremizma2
Međureligijski dijalog kao doprinos prevenciji nasilnog ekstremizma3