Jubilej, 10 godina rada Odbora za međureligijsku saradnju Goražde

Na današnji dan, 22. aprila 2010. godine, osnovan je Odbor za međureligijsku saradnju Goražde. Te godine, zajedno sa Bijeljinom, Brčkom i Orašjem, bio je jedan od četri novoosnovana odbora Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini, tada pionirskog projekta. Danas je jedan od petnaest odbora ovoga Vijeća.

Odbor za međureligijsku saradnju Goražde osnovan je kao svojevrsna platforma čiji je zadatak da unaprijedi međureligijsku saradnju u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Odbor je došao kao prilika da se saradnja koja je i ranije postojala među crkvama i vjerskim zajednicama na izvjestan način ozvaniči, da se rad na zajedničkim projektima i aktivnostima organizacijski olakša, te da se taj rad unaprijedi i dovede na još veću razinu.

Članovi Odbora su predstavnici Medžlisa Islamske zajednice Goražde i Srpske pravoslavne crkvene opštine Goražde, a aktivisti pripadnici Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Srpske pravoslavne crkve. Odbor radi na području dvije lokalne zajednice: Goražda i Novog Goražda.

Jubilej, 10 godina rada Odbora za međureligijsku saradnju Goražde

Od vremena osnivanja Odbor je samostalno ili u saradnji sa partnerima realizirao brojne aktivnosti na polju međureligijskog dijaloga. Druženja sa učenicima na času vjeronauke, edukativne radionice, kvizovi i sportski susreti za mlade, posjete vjerskim objektima na lokalnom nivou i u više gradova u Bosni i Hercegovini, edukativne i radionice iz umjetnosti za žene, okrugli stolovi, tribine i panel diskusije o temama važnim za međureligijski dijalog, izložbe, ekološke aktivnosti, redovni susreti članova i aktivista Odbora, te učešće u brojnim drugim aktivnostima koje su organizirali Međureligijsko vijeće i druge institucije vladinog i nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini, aktivnosti su u kojima se u proteklih deset godina rada Odbora odvijao međureligijski dijalog.

Potpisivanje Protokola o saradnji između Grada Goražda, Opštine Novo Goražde i Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini, Odbora za međureligijsku saradnju Goražde, potpisanog u februaru 2018. godine, jedno je od, možemo reći, zvaničnih prizanja prepoznatljivosti rada ovog odbora u lokalnim zajednicama.

Među uspjesima u radu Odbora su bolje poznavanje vrijednosti svoje i drugih vjera, susreti i poznanstva sa pripadnicima drugih crkava i vjerskih zajednica u Goraždu i Novom Goraždu, ali i drugim gradovima Bosne i Hercegovine (Sarajevo, Mostar, Trebinje, Bijeljina, Brčko, Orašje, Zenica, Fojnica, Foča, Višegrad, Livno, Žepče, Stolac), te izvan zemlje (Istanbul, Dubrovnik, Priboj), stjecanje znanja i vještina na polju međureligijskog dijaloga, te rada na projektima izgradnje međureligijskog dijaloga.

Odbor se u svom radu susreće i sa izvjesnim izazovima, kao što su predrasude o drugom i drugačijem, nerazumijevanje prirode ove vrste dijaloga, ratno naslijeđe i breme prošlosti, kompleksnost životnih uvjeta sredine i ovovremenog života čovjeka.

Danas, kada Odbor ulazi u drugo desetljeće postojanja, i kada poput desetogodišnjih dječaka i djevojčica svoje godine više ne može brojati na prste dvije ruke, Odbor je još odlučniji i svjesniji važnosti međureligijskog dijaloga u pluralnom svijetu današnjice. Odnosi u svijetu, okruženju i našoj zemlji, te osjećaj odgovornosti za budućnost generacija koje dolaze, obavezuju nas na još veće pregnuće na polju međureligijskog dijaloga i svake druge vrste saradnje u dobru.

Svima nama, sretan jubilej, 10 godina rada Odbora za međureligijsku saradnju Goražde!

(Dženan-ef. Imamović, član OMS Goražde, 22.april 2020.g.)

Jubilej, 10 godina rada Odbora za međureligijsku saradnju Goražde1
Jubilej, 10 godina rada Odbora za međureligijsku saradnju Goražde2
Jubilej, 10 godina rada Odbora za međureligijsku saradnju Goražde3
Jubilej, 10 godina rada Odbora za međureligijsku saradnju Goražde4
Jubilej, 10 godina rada Odbora za međureligijsku saradnju Goražde5
Jubilej, 10 godina rada Odbora za međureligijsku saradnju Goražde6
Jubilej, 10 godina rada Odbora za međureligijsku saradnju Goražde7
Jubilej, 10 godina rada Odbora za međureligijsku saradnju Goražde8
Jubilej, 10 godina rada Odbora za međureligijsku saradnju Goražde9
Jubilej, 10 godina rada Odbora za međureligijsku saradnju Goražde10
Jubilej, 10 godina rada Odbora za međureligijsku saradnju Goražde11
Jubilej, 10 godina rada Odbora za međureligijsku saradnju Goražde12
Jubilej, 10 godina rada Odbora za međureligijsku saradnju Goražde13