Sastanak Sekretarijata MRV u BiH sa OMS Tuzla

U Tuzli održan sastanak predstavnika Sekretarijata Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini i Odbora za međureligijsku saradnju Tuzla

Sastanak Sekretarijata MRV u BiH sa OMS Tuzla

Predstavnici Sekretarijata Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini
boravili su danas u Tuzli, gdje su održali radni sastanak sa članovima Odbora za međureligijsku saradnju Tuzla.

U radnoj i prijatnoj atmosferi na sastanku su se razmatrali rezultati završenog projekta SID, koje je MRV u BiH realizirao u saradnji sa svih
15 Odbora za međureligijsku saradnju. Na sastanku se razgovaralo i o budućim projektima i aktivnostima, kao i o modelima podrške i saradnje sa
institucijama Grada Tuzla.

Zaključak je da se rad na polju međureligijskog dijaloga treba nastaviti i tražiti nove modele saradnje sa institucijama i povezivanja lokalnih zajednica.