OSUDA UČESTALIH NAPADA NA VJERSKE OBJEKTE

U prethodnom periodu je na adresu Vijeća pristiglo nekoliko prijava koje se odnose na napade na vjerske objekte. Od Medžlisa IZ Prijedor smo obavješteni kako su 05. 03. 2019. na garaži i ulazu u harem Čaršijske džamije ispisani grafiti sa simbolima krsta sa četiri ocila kao i natpis „ICXC NIKA“.
Iz Srpske pravoslavne crkvene opštine Visoko smo obaviješteni kako je 16. 03. 2019. došlo do provale i pokušaja paljenja grobljanske kapele u mjestu Lješevo, opština Ilijaš.

OSUDA UČESTALIH NAPADA NA VJERSKE OBJEKTE

Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini izražava zabrinutost i najoštrije osuđuje navedene napade. Vjerski objekti se smatraju simbolima određene crkve ili vjerske zajednice i svaki napad na vjerski objekat može se doživjeti kao napad na cijelu zajednicu. Posebno smo zabrinuti zbog zloupotrebe vjerskih simbola. Ovo pitanje je pogotovo osjetljivo kada je napadnuta zajednica manjina u određenom području.

U sklopu projekta Monitoring napada na vjerske objekte - Zaštita svetih mjesta, MRV BiH vodi evidenciju o svim napadima na vjerske objekte već više od sedam godina, kako bi zajedničkim naporima predstavnika vjerskih zajednica i crkava, predstavnika nadležnih organa vlasti i angažmanom medija obezbijedili bolju zaštitu svim vjerskim objektima i drugim objektima od značaja za crkve i vjerske zajednice širom BiH.