OKRUGLI STOL ZA ŽENE U BUGOJNU: "Ljubav - prepoznati je, osjetiti je i prenijeti je”

Pod pokroviteljstvom Međureligijskog vijeća u BiH, a u okviru projekta “Jačanje
međureligijskog dijaloga u BiH” u petak je u Bugojnu održan okrugli stol za žene na temu “Ljubav-prepoznati je, osjetiti je i prenijeti je”.
OKRUGLI STOL ZA ŽENE U BUGOJNU: "Ljubav - prepoznati je, osjetiti je i prenijeti je”

To je ujedno bio i inicijativni sastanak za formiranje Mreže žena vjernica općine Bugojno, a koja će biti dijelom Mreže žena vjernica Bosne i Hercegovine.

Sastanku su prisustvovale aktivistkinje, žene vjernice, predstavnice različitih vjerskih zajednica iz Bugojna, a u veoma opuštenoj atmosferi, kroz razmjenu iskustava govorilo se o budućoj saradnji, konkretnim projektima kako kroz novoformiranu Mrežu, tako i u saradnji sa MRV-om.

Već na prvom sastanku moglo se primjetiti zajedništvo žena vjernica, želja za jačanjem međureligijskog dijaloga u lokalnoj zajednici, želja za jačanjem žena kada je u pitanju individualni nivo kroz prizmu vjere. Također se razgovaralo o značaju odgoja djece u duhu vjere.

Zaključak je bio da svi oni koji mogu doprinijeti izgradnji mira imaju zadaću da daju svoj doprinos u pozitivnom smjeru. O daljem radu novoformirane Mreže žena vjernica Bugojno javnost će biti blagovremeno upoznata.

OKRUGLI STOL ZA ŽENE U BUGOJNU: "Ljubav - prepoznati je, osjetiti je i prenijeti je”1
OKRUGLI STOL ZA ŽENE U BUGOJNU: "Ljubav - prepoznati je, osjetiti je i prenijeti je”2
OKRUGLI STOL ZA ŽENE U BUGOJNU: "Ljubav - prepoznati je, osjetiti je i prenijeti je”3