Najava prezentacije rada MRV BiH

Međureligijsko vijeće u BiH će 19.06.2019. predstaviti svoj rad na borbi protiv stigmatizacije žrtava seksualnog nasilja u ratu. 

Najava prezentacije rada MRV BiH